Ga naar de welkomstpagina... Ga naar de informatiepagina over Thermografie... Ga naar de informatiepagina over Thermografisch Adviesburo Kettelarij Ga naar de informatiepagina over het werk van ons buro... Alle nodige informatie om ons op meerdere manieren te bereiken... Andere informatie sites over Thermografie...

Wat is Thermografie?

Thermografie is eenvoudig gezegd het zichtbaar maken, in de vorm van duidelijke beelden, van onzichtbare warmtestraling.

Ieder object of voorwerp met een temperatuur boven het absolute nulpunt (-273 °C) zend warmtestraling (elektromagnetische straling) uit.

Men spreekt hier van infraroodstraling, aangezien het grootste deel van de warmtestraling in het infrarood bereik van het elektromagnetische spectrum ligt.

Met een speciaal ontwikkelde infraroodcamera wordt deze warmtestraling gemeten en omgezet in een thermografisch (warmte) beeld. Zo kan van ieder object of voorwerp direct een visueel kleurenbeeld worden weergegeven. Dit beeld wordt gebruikt, eventueel in combinatie met andere parameters, om een diagnose te stellen van de toestand van het gemeten object of voorwerp.

Infrarood-thermografie is een moderne techniek, voortgekomen uit en veel toegepast in militair- en ruimtevaartonderzoek.

Voordelen van een thermografische controle:

  • Voorkoming van brand en onverwachte storingen in o.a. elektrotechnische installaties door het opsporen van oververhitting van installatie-onderdelen.

  • Verhoging van productie kwaliteit en kwantiteit en vermindering van afval door optimalisatie van temperatuur kritische processen.

  • Vermindering energieverbruik door opsporing van isolatiegebreken en proces optimalisatie.

  • Voorkoming van corrosie t.g.v. condensatie door het opsporen van koudebruggen.

  • Voorkoming van overmatige slijtage in o.a. roterende werktuigen door het opsporen van oververhitting.

  • Opsporing van verborgen gebreken aan technische installaties tijdens oplevering en garantieperiode.

  • Meting is contactloos en bij uitstek geschikt voor metingen aan moeilijk bereikbare of onder spanning staande objecten.

  • Controle zonder bedrijfsonderbreking aangezien onder belasting gemeten dient te worden.

  • Belangrijke aanvulling op de periodiek voorgeschreven inspectie elektrische installaties (NEN-EN 50110/NEN 3140, NEN 3840, NEN 1010) en inspectie arbeidsmiddelen.